Veiligheid

Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, uitzendkrachten en derden.

Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieu schade zoveel mogelijk te voorkomen. In de petrochemische industrie zijn er tal van aspecten waardoor de veiligheid in het geding kan komen zowel door eigen handelingen of door derden. Een ongeluk zit in een klein hoekje en daarom investeren wij veel om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers hoog te houden. Dit doen wij door onze mensen periodiek te onderwerpen aan een veiligheidstraining in ons opleidingscentrum met als doel onze medewerkers de juiste cultuur en mentaliteit aan te leren. Kortweg we werken veilig of we werken niet.